Impresum a právne informácie

Factory 4 Solutions, a.s.

Právna forma
Akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská Republika
Telefón a fax +421 2 4319 13 60
E-mail info@f4s.sk
Internet www.f4s.eu
   
IČO
35 925 116
DIČ 2021982611
IČ DPH SK2021982611
Obchodný register
Okresný súd Bratislava 1 - Vložka č. 3542/B.
Predstavenstvo
Ing. Igor Hornák, PhD. (predseda predstavenstva), Ing. Pavel Ťavoda
   
Adresa prevádzky
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika
Kontakt pre predaj
predaj@f4s.sk

 

Vyhlásenie k ochrane údajov

"Factory 4 Solutions, a.s." berie ochranu súkromia a vašich údajov veľmi zodpovedne. Z tohto dôvodu sme prijali vyhlásenie k nasledovným bodom súvisiacim s používaním našej internetovej stránky www.f4s.eu (ďalej len stránka). Vyhlásenie je súčasťou našej bezpečnostnej politiky a zosúladené s platnými predpismi.

Žiadosti o informácie: Na stránke máte k dispozícii štandardné kontaktné údaje, doplnené o on-line dopytový formulár. Môžete sa na nás prostredníctvom nich obrátiť so žiadosťou o poskytnutie akýchkoľvek informácií súvisiacich s predmetom našej podnikateľskej činnosti. Ak nám odošlete elektronickú žiadosť, rovnako ako aj v prípade písomnej žiadosti, vaše údaje sú a budú používané výhradne na korešpondenciu s Vami. Žiadne z údajov získaných týmto spôsobom nepostupujeme a nebudeme postupovať tretím stranám.

Používanie Cookies: Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri volaní niektorých stránok alebo funkcií ukladajú do vášho počítača. Nie sú priradené ku konkrétnym osobám, neobsahujú osobné údaje, žiadne vírusy, ani nespôsobujú žiadne poškodenia vášho počítača. Naša stránka, napríklad funkcionalita on-line formulára, využíva iba tzv. session cookies, ktoré sú z vášho počítača automaticky odstránené vždy pri ukončení danej relácie. Prijímanie cookie súborov môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení vášho prehliadača.

Analýza prístupov: Za účelom inšpekcie prístupov je každé pristúpenie na stránku či volanie dátového súboru dočasne uložené a spracované formou reportu. Report môže obsahovať nasledovné informácie: IP adresa, meno volanej stránky / súboru, identifikácia odkazujúcej stránky, dátum a čas návštevy, prenesený objem dát, úspešnosť prístupu. Tieto informácie nám slúžia aj pre analýzu návštevnosti, vyhodnotenie prístupov a zostavenie prehľadu o využívaní stránky. Vaša IP adresa nie je spájaná so žiadnymi ďalšími osobnými údajmi.

Odkazy na cudzí obsah: Na stránke zodpovedáme výhradne za vlastný obsah, popri ktorom môže obsahovať tiež odkazy na cudzí obsah, t.j. stránky iných organizácií. Oprávnenosť použitia, príp. občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť cudzieho obsahu, overujeme pri vytvorení referenčného odkazu. Nedokážeme však vylúčiť jeho následné zmeny na strane príslušnej organizácie. Ak máte podozrenie, že prelinkovanie na iné stránky porušuje platné zákony alebo sprístupňuje nevhodný obsah, dajte nám prosím nám vedieť.

 

Autorské právo

Copyright 2000-2015, "Factory 4 Solutions, a.s.". Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafické prvky, audio, video, animované súbory a ďalšie informácie uverejnené na tomto webovom sídle, podliehajú autorskému právu, resp. ostatným zákonom o ochrane duševného vlastníctva. Rozmnožovanie, preklad, zmena alebo opakované použitie celku, alebo jeho častí v iných elektronických či tlačených publikáciách, je bez písomného povolenia spoločnosti "Factory 4 Solutions, a.s." zakázané.