WebStock - inovatívne riešenie skladového hospodárstva

Dátum: 
06.05.2015

Po ročnom vývoji s úspešnou implementáciou predstavujeme nový systém WebStock, ktorý automatizuje evidenciu skladových zásob a všetkých činností spojených s nákupom či predajom tovaru v obchodnej organizácii. Zabezpečuje obojstrannú komunikáciu s pokladňami, spracovanie objednávok, dodacích listov, reklamácií, správu cenníkov, inventarizáciu, generovanie obchodných štatistík, a iné. Vývoj systému vzhľadom na nové požiadavky našich klientov naďalej pokračuje, a tak možno očakávať dopĺňanie nových prospešných funkcionalít v krátkom čase.

F4S potvrdila certifikát kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2009

Kategória: 
Dátum: 
17.04.2015

F4S podstúpila 1. dozorný audit systému riadenia kvality s pozitívnym výsledkom: "Spoločnosť disponuje funkčným systémom riadenia kvality dodržiavaným všetkými zamestnancami. Sú vytvorené predpoklady pre ďalšie zlepšovanie kvality, najmä vzhľadom na podporu vedenia spoločnosti, serióznosť voči klientom a vysokú profesionalitu pracovníkov. Systém je založený na procesnom riadení, dokumentovaných postupoch, stanovení a vyhodnocovaní cieľov kvality pre všetky úrovne spoločnosti."

Začiatok spolupráce medzi F4S a automobilkou Volkswagen

Kategória: 
Dátum: 
08.01.2015

S účinnosťou od 1. januára 2015 sme uzatvorili Rámcovú zmluvu na podporu riadenia IT projektov so spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s. Je pre nás nesmiernou cťou spolupracovať so spoločnosťou, ktorá je tvorcom najväčšieho HDP na Slovensku. Tento krok znamená zhodnotenie našich dlhodobých skúseností, motivujúc nás v ďalšom budovaní know-how z IT projektov pre nemeckých partnerov doma aj v rámci celej EÚ.

Zahájenie rutinnej prevádzky P4P v poisťovacej spoločnosti

Kategória: 
Dátum: 
07.01.2015

Procesný systém Portal 4 Processes (P4P) bol začiatkom januára 2015 nasadený do rutiny v spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. Počiatočná prevádzka zabezpečuje komplexnú správu dokumentov slúžiacich pre komunikáciu s klientmi. Od návrhu zmluvy až po jej finálne potvrdenie, vrátane rozličných príloh a dodatkov, ako aj bežnej listovej či e-mailovej korešpondencie. Implementácia P4P bude v Aegone pokračovať rozšírením o procesné moduly celých obchodných prípadov.

Špecifikácia PIC pre ďalšieho obchodníka s cennými papiermi

Kategória: 
Dátum: 
06.01.2015

F4S ukončila analýzu Processing Investment and Custody (PIC) pre ďalšiu inštitúciu poskytujúcu investičné služby a vedľajšie služby v oblasti cenných papierov a ostatných finančných nástrojov. V rámci úvodnej fázy bol popísaný špecifický prevádzkový model, vytvorená dátová schéma a zostavený základný návrh funkcionality podporného systému PIC2.0. Schválená špecifikácia bude slúžiť ako podklad nadväzujúcej vývojovej fázy projektu pre tohto obchodníka s cennými papiermi.

Vyše 6 miliónov dokumentov cez EZU v Sociálnej poisťovni

Kategória: 
Dátum: 
02.01.2015

Elektronický zber údajov (EZU) zaznamenal v Sociálnej posťovni (SP) ďalší rekord v počte dokumentov. Od januára do decembra 2014 bolo cez EZU prijatých 6 002 932 dokumentov, čo predstavuje najväčší ročný objem od spustenia systému elektronických služieb SP. Firemné portály z dielne F4S však dokážu spracovať aj oveľa väčšie objemy dát a dokumentov, s premenlivým rozložením záťaže, čím zlepšujú komunikáciu medzi organizáciou, jej zamestnancami, klientmi a obchodnými partnermi.

"F4S Cup" 2014 - Časy sa zlepšujú každým prejdeným kolom

Kategória: 
Dátum: 
01.12.2014

Vo štvrtok 27. novembra 2014 sme usporiadali "F4S Cup" - 1. ročník motokárových pretekov. Súperi na okruhu, priatelia v biznise aj pri víne. Pracovníci Factory 4 Solutions si zmerali sily spolu so zástupcami klientov a partnerov. Popretekársky raut s odovzdaním zaslúžených cien dotvorili príjemnú atmosféru športového večera. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky!

V očakávaní 1. elektronickej lokálnej meny

Kategória: 
Dátum: 
10.11.2014

Lokálna mena, ktorou miestnu ekonomiku a vzájomnú svojpomoc podporuje nevládna a nezisková organizácia Živica, dostane od budúceho roka elektronickú podobu e-Živec, postavenú na platobných systémoch Way4Pay a Cash4City. Popri súčasných budú zapojení aj ďalší obchodníci, ktorí svoje výrobky a služby poskytujú na diaľku, alebo majú charakter elektronického tovaru. Sme hrdí, že môžeme pomôcť úsiliu Živice a prispieť tak k rastu lokálnej ekonomiky nášho mesta. VIAC

Pokračovanie podpory EZU pre Sociálnu poisťovňu

Kategória: 
Dátum: 
03.11.2014

F4S uspela vo verejnom obstarávaní na dodávateľa služieb údržby, technickej podpory a rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne. Systém EZU je súčasťou prostredia zabezpečujúceho elektronickú komunikáciu medzi Sociálnou poisťovňou a jej klientmi, ktorými sú poistenci, zamestnávatelia, ako aj ďalšie spolupracujúce inštitúcie. Na poskytovaní služieb budeme spolupracovať s našim dlhodobým partnerom, spoločnosťou EMM s.r.o.

Štart procesného riadenia v Aegone s podporou P4P

Kategória: 
Dátum: 
27.10.2014

F4S nasadila do testovania procesný systém Portal4Processes (P4P) pre klienta AEGON Životná poisťovňa, a.s. Hlavným zámerom projektu je zefektívnenie a sprehľadnenie podnikových procesov naprieč poisťovňou. Začínajúc od jednotnej správy dokumentov, s postupným rozšírením na automatizáciu celých obchodných prípadov, t.j. poistných zmlúv. Vytvorili sme tak nové riešenie P4P na podporu procesného riadenia v poisťovacej spoločnosti, rýchlo a jednoducho prispôsobiteľné podľa špecifických potrieb a požiadaviek.

Pages

Subscribe to Factory 4 Solutions RSS