Solution 4 Printing v testovacej prevádzke

Kategória: 
Dátum: 
08.04.2013

F4S vyvinula systém na automatizovanú administráciu a generovanie firemnej tlače - Solution 4 Printing. Zabezpečuje efektívnu správu ad-hoc aj plánovaných dokumentov, konfigurovateľných šablón, a tlačových úloh. Je vhodný pre organizácie zasielajúce personalizované dokumenty (výpisy, faktúry, upozornenia, a ľubovoľné iné) veľkému počtu klientov v papierovej alebo elektronickej forme. V týchto dňoch je systém nasadzovaný vo významnej poisťovacej spoločnosti.

METIS - systém pre plánovanie a manažment projektov

Dátum: 
28.01.2013

F4S zverejnila alfa verziu nového systému pre plánovanie a manažment projektov. Systém vychádza z open source produktu Task Juggler, v ktorom prebieha samotné plánovanie zdrojov a projektov. Našim príspevkom je webové používateľské rozhranie. V blízkej budúcnosti plánujeme rozšírenie o úplné projektové riadenie vrátane procesov a úloh. Demo alfaverzie je sprístupnené na http://demo.f4s.eu/metis.   

Problematika EZU v médiach

Kategória: 
Dátum: 
19.11.2012

Téma EZU na Finančnom riaditeľstve SR a jeho pripravované vypnutie zaujala aj média. V priebehu posledných dní boli publikované viaceré články. Hospodárske noviny sa v článku Erika Kapsdorfera "Daniam cez web môže hroziť problém" zaoberajú legálnosťou presunu používateľov zo systému EZU do eDane.

"Zmeny v elektronickej komunikácii z EZU na eDane môžu byť nezákonné"

Tagy: 

Vyhlásenie k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR

Kategória: 
Dátum: 
19.11.2012

Vyhlásenie Factory 4 Solutions a.s. k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR. V uplynulých dňoch boli publikované články v denníku SME, venované problematike elektronického podávania daňových priznaní, v ktorých bola centrálna pozornosť zameraná na systém EZU. Factory 4 Solutions a.s. ako tvorcovia EZU vydávame nasledovné stanovisko. Systém EZU bol vytvorený ako funkčne a technologicky samostatná časť prepojená s ostatnými časťami systému KONS pracovníkmi Factory 4 Solutions a.s. na základe „Zmluvy o poskytovaní služieb“ medzi IBM Slovensko spol. s.r.o. a Ministerstvom financií Slovenskej republiky a pokynov Finančného riaditeľstva SR.

Tagy: 

Elektronické služby Sociálnej poisťovne získali Zlato na ITAPA 2012

Kategória: 
Dátum: 
26.10.2012

Informačný systém Elektronické služby Sociálnej poisťovne, ktorý spolurealizuje Factory 4 Solutions ako dodávateľ pre EMM získal zlato v Cene ITAPA 2012 v kategórii "Zlepšovanie procesov". Viď. tlačová správa. Elektronické služby Sociálnej poisťovne sú postavené na portálovom riešení, Elektronický zber údajov z dielne F4S, rovnako ako aj obdobné portály na Finančnom riaditeľstve SR a v DDS Stabilita.

Tagy: 

Factory 4 Solutions zverejnila formát účtenky Way4Pay

Dátum: 
11.10.2012

F4S zverejnila formát účtenky pre systém mobilných platieb Way4Pay. Použitie účteniek na platobných dokumentoch na strane vystaviteľov je voľné; spracovanie účteniek platobnými zariadeniami a systémami je však viazané na licenciu Factory 4 Solutions, a.s.. Systémy a platobné zariadenia umožňujú prenos účtenky prostredníctvom NFC, QR kódu alebo Pick-up kódu. Ďaľšie informácie nájdete na produktovej stránke www.way4pay.eu.

Popis formát a podmienok použitia sú súčasťou špecifikácie účtenky.

EZU aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dátum: 
16.05.2012

Do prevádzky bol uvedený systém Sociálnej poisťovne pre Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ZZD). Predstavuje ďalšie rozšírenie Systému elektronických služieb a Elektronického zberu údajov (EZU), ktoré realizovala Factory 4 Solutions a.s. ako subdodávateľ EMM, spol. s r.o. Cieľom systému je elektronizácia komunikácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so Sociálnou poisťovňou.

Daňové priznania cez EZU

Kategória: 
Dátum: 
16.05.2012

Počnúc 18. januárom 2012 je možné podávať daňové priznania na Finančnú správu SR aj prostredníctvom aplikácie Elektronický zber údajov, vytvorenej expertmi F4S. Aplikácia je prístupná pre daňovníkov, ktorí s Finančnou správou podpíšu dohodu o elektronickom doručovaní a zabezpečia si vystavenie bezplatného elektronického identifikátora, ktorý slúži ako autentifikačný predmet. Prihlásenie do EZU nevyžaduje nákladné použitie zaručeného elektronického podpisu.

Web pre Finančnú správu

Kategória: 
Dátum: 
15.05.2012

F4S vytvorila web pre finančnú správu na základe oslovenia pri prieskume trhu a vyhodnotenia našej ponuky ako najlacnejšej. Pri vývoji boli použité len komponenty otvoreného softvéru. Vytvorená webová stránka je podporovaná používateľsky jednoduchým systémom manažmentu obsahu (CMS), ktorý umožňuje bežnú administráciu obsahu, jeho zmeny alebo pridávanie nového obsahu. Finančná správa sa tak stala nezávislou na externých dodávkach a dokáže svoj web spravovať vlastnými silami.  Stránka je prístupná na http://www.financnasprava.sk/

WebAgent v rutine

Kategória: 
Dátum: 
11.05.2012

F4S ukončila vývoj portálu WebAgent pre distribučné siete, vlastných aj externých agentov spoločnosti Aegon Životná poisťovňa a.s.. Portál poskytuje používateľom prístup k informáciám o poistných produktoch a zmluvnej agende tých klientov, o ktorých sa starajú, ako aj k ďalším informáciám od poisťovne. WebAgent je jednou z viacerých implementácií firemných portálov v portfóliu Factory 4 Solutions.

Pages

Subscribe to Factory 4 Solutions RSS