riešenia na mieru

MiFIR reporting transakcií

Dátum: 
2.3.2018

Factory 4 Solutions a.s. úspešne ukončila implementáciu denného reportingu transakcií s investičnými nástrojmi do obchodného systému PIC v súlade s požiadavkami Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR). Viac informácií o MiFIR.

PIC v rutine u ďalšieho obchodníka s cennými papiermi

Kategória: 
Dátum: 
19.1.2017

Systém Processing Investment and Custody (PIC) bol úspešne nasadený do rutinnej prevádzky v Salve Investments o.c.p., a.s. Spoločnosť si naše riešenie vybrala ako náhradu viac než 10 rokov používaného pôvodného hlavného systému obchodníka s cennými papiermi, ktorý už nevyhovoval všetkým požiadavkám. Z tohto dôvodu, nasadenie nového PIC vyžadovalo migráciu obchodnej histórie, aby bola zabezpečená kontinuita obsluhy klientských účtov bez straty komfortu jednak spoločnosti a jednak jej klientov.

PIC pre Salve Investments - akceptačné testovanie zahájené

Kategória: 
Dátum: 
10.9.2015

Vývoj systému Processing Investment and Custody (PIC) vo verzii 2.0 napreduje. V septembri 2015 bol dosiahnutý významý míľnik projektu spustením  akceptačných testov. Klientom F4S je Salve Investments o.c.p., a.s., poskytujúca investičné a vedľajšie služby v oblasti cenných papierov a iných finančných nástrojov na území SR a ČR, so zámerom rozšírenia aj do ďalších krajín. Blížime sa k finalizácii PIC2.0, ktorý v porovnaní s pôvodným obsahuje mnohé technologické aj funkčné vylepšenia.

Špecifikácia PIC pre ďalšieho obchodníka s cennými papiermi

Kategória: 
Dátum: 
06.01.2015

F4S ukončila analýzu Processing Investment and Custody (PIC) pre ďalšiu inštitúciu poskytujúcu investičné služby a vedľajšie služby v oblasti cenných papierov a ostatných finančných nástrojov. V rámci úvodnej fázy bol popísaný špecifický prevádzkový model, vytvorená dátová schéma a zostavený základný návrh funkcionality podporného systému PIC2.0. Schválená špecifikácia bude slúžiť ako podklad nadväzujúcej vývojovej fázy projektu pre tohto obchodníka s cennými papiermi.

Subscribe to RSS - riešenia na mieru