podielové fondy

▞ Systém obchodníka s cennými papiermi

Processing Investment and Custody (PIC)

Komplexné riešenie pre investičnú firmu (obchodníka s cennými papiermi alebo banku). Zabezpečuje všetky činnosti spojené s vykonávaním vlastných aj klientských obchodov, a to od prijatia pokynu, cez jeho spracovanie a realizáciu, až po zaúčtovanie transakcie v informačnom systéme a vyrovnanie obchodu.
 

▞ Systém administrácie interných fondov

Internal Funds Administration (IFA)

Administrácia interných fondov investičného životného poistenia vytváraných životnou poisťovňou pre potrebu tzv. "unit linked" produktov. Riešenie vyvinuté na mieru pre Aegon, Životná poisťovňa a.s. ako náhrada za in-house aplikáciu, ktorá už nebola schopná pokryť rastúce požiadavky zákazníka.

 

Subscribe to RSS - podielové fondy