Krásne prežitie Vianoc
Veselý Nový rok
a veľa úspechov počas celého roka 2019

Špecialista na finančné core systémy
a informačnú podporu procesov

Vyvíjame a dodávame komplexné informačné systémy na mieru.
Od návrhu a prípravy, cez vývoj až po nasadenie.
Presne podľa vašich potrieb.

Naše riešenia

Našou spoločnosťou vyvinuté informačné systémy, úspešne nasadené a prevádzkované u klientov.

Finančný trh

Pre našich klientov sme vyvinuli a implementovali komplexné informačné systémy a špecializované sub systémy pokrývajúce širokú škálu činností a požiadaviek firiem pôsobiacich na finančnom a kapitálovom trhu. Medzi našich klientov patria banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovia investičných fondov a finančný sprostredkovatelia.

Systém obchodníka s cennými papiermi

Komplexné riešenie pre obchodníka s cennými papiermi alebo banku. Zabezpečuje všetky činnosti spojené s vykonávaním vlastných aj klientských obchodov, a to od prijatia pokynu, cez jeho spracovanie a realizáciu, až po zaúčtovanie transakcií v informačnom systéme a vyrovnanie obchodu.

Read more  

Systém finančného makléra

Centrálny informačný systém pre maklérske firmy, poskytujúce sprostredkovanie finančných produktov, odborné poradenstvo a súvisiace služby. Predstavuje implementáciu najlepších zásad a postupov v oblastiach finančného sprostredkovania a poradenstva.

Read more  

Systém správcovskej spoločnosti

Efektívne a dostupné riešenie na administráciu podielových fondov pre správcovské spoločnosti podnikajúce v súlade s direktívou UCITS IV. Poskytuje všetky funkcie potrebné pre zabezpečenie činnosti správcovskej spoločnosti pri správe fondov, evidencii investorov, zúčtovaní obchodov až po dátové exporty do ďalších systémov.

Read more  

Systém pre riadenie životného cyklu poistenia

Systém pre integráciu core systémov poisťovne. Sprístupňuje užívateľom údaje prostredníctvom jednotného rozhrania. Umožňuje automatizáciu a zefektívňuje činnost v rámci poisťovne

Read more  

Systém administrácie interných fondov

Riešenie pre automatizáciu správy interných fondov investičného životného poistenia vytváraných životnou poisťovňou pre potreby takzvaných unit linked produktov. Automatizuje činnosti a procesy spojené s administráciou investičných "unit linked" schém, ako sú podielové fondy, jednotkové trusty alebo fondy investičného životného poistenia.

Read more  

Systém platobnej agentúry

Kompletné riešenie systému platieb prostredníctvom mobilných zariadení. Systém umožňuje budovanie nákupného a predajného systému novej generácie. Využíva smartfóny pre platby za tovary a služby a to aj v oblastiach kde v súčasnosti dominujú platby v hotovosti. Systém pokrýva celý proces od okamihu predaja až po vyrovnanie na účtoch klienta a predajcu.

Read more  

Podniková sféra a verejný sektor

Naše riešenia vyvinuté pre oblasť verejnej správy a podniky sa vyznačujú rozsiahlosťou a komplexnosťou pokrytia požiadaviek klientov. Nami vyvinuté systémy a subsystémy umožňujú softvérovú automatizáciu firemných procesov , zabezpečujú potreby rýchlej, presnej a bezpečnej komunikácie s partnermi a klientami a spoľahlivé a bezpečné prijímanie, spracovanie a vydávanie veľkého množstva údajov a dokumentov.

Portál elektronickej komunikácie

Riešenie od našej spoločnosti predstavuje komplexný informačný systém slúžiaci podnikom a inštitúciám na rýchlu a presnú komunikáciu s rozsiahlou sieťou partnerov, klientov a zamestnancov prostredníctvom internetu a WEB. Náš systém našiel uplatnenie v inštitúciách a podnikoch, ktoré prijímajú a vydávajú veľké množstvo údajov či dokumentov, s dôrazom na vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť.

Read more  

Procesné riadenie

Informačný systém zameraný na softvérovú automatizáciu procesného riadenia v rámci podniku. Je výsledkom dlhoročného vývoja, znalostí a skúseností jeho tvorcov s implementáciou procesného riadenia.

Read more  

Riadenie dokumentov

Systém pre procesné riadenie obehu dokumentov v organizácii akéhokoľvek zamerania, veľkosti či organizačnej zložitosti.

Read more  

Správa firemnej tlače

Systém pre zabezpečenie rýchlej, presnej a nenákladnej administrácie firemnej tlače. Zabezpečuje efektívnu správu a generovanie tlačených dokumentov pre masovú tlač a komunikáciu s klientami.

Read more  

Big Data

Zaoberáme sa tvorbou dátových skladov na báze technológií Big Data. Používame rôzne open source aj komerčné riešenia. Dokážeme spracovať kompletný projekt. Ten pozostáva z viacerých krokov a závisí individuálne od každého klienta.

Komplexné služby pre Big Data

Nami spracovaný projekt zahŕňa nasledovné kroky:

  • Návrh HW infraštruktúry
  • Výber vhodných nástrojov (Hadoop, HBase, RDBMS, NoSQL, ElasticSearch, Spark,...)
  • Zber údajov (Napojenie na zbernice, databázy, filesystémy, rôzne CMS úložiska, ...)
  • Analýza (štatistické spracovanie, korelačná analýza, neurónové siete, ...)
  • Vizualizácia - prezentácia výsledkov pomocou rôznych grafov a prehľadov

  • Jednotlivé kroky je možné vykonať jednorázovo alebo nastaviť systém tak aby pravidelne vykonával tieto kroky automaticky pokiaľ možno inkrementálne bez zbytočnej záťaže na ostatnú infraštruktúru.

Prečo vybrať nás?

Rozumieme vašim potrebám.

Už viac ako 13 rokov náš vysoko kvalifikovaný tým vytvára spoľahlivé informačné systémy pre našich klientov. Nielen že využívame pre klientov tie najmodernejšie technológie vo svete IT ale zároveň dobre rozumieme ich potrebám.

Podporte svoj rast informačným systémom podľa Vašich potrieb. Neprispôsobujte sa, informačný systém sa prispôsobí Vám.

Stačí nás kontaktovať