Prekonajte úskalia budovania
informačných systémov

Vieme ako na to. Bez kompromisov.

The house of ALBIQ

Dodávame komplexné informačné systémy na mieru.
Presne podľa vašich potrieb.
Zistite viac
prev
1 / 2
next
ITAPA

Elektronický účet poistenca - príbeh pokračuje

Nové služby pre občanov.

Sociálna poisťovňa v spolupráci s Factory4Solutions a.s. v rámci projektu Elektronického účtu poistenca (EÚP) priniesla pre občanov nové elktornické služby

 • Príprava na dôchodok
 • Prehľad vyplatených dôchodkových dávok
 • Rodičovský dôchodok – podanie vyhlásenia, rodinné vzťahy
 • Dávka v nezamestnanosti – prehľad žiadostí a dávok
 • Nemocenské poistenie – prehľad vyplatených nemocenských dávok
Sú výsledkom úspešnej spolupráce, ktorá umožňuje Sociálnej poisťovni prinášať pre občanov skutočne funkčné elektronické služby. Ako tvorca systému sme hrdí, že sme súčasťou tohto procesu.

Článok o nových službách   Podcast na TOUCHIT  

Elektronický účet poistenca

Sociálne poistenie ako na dlani.

Sociálna poisťovňa v spolupráci s Factory4Solutions a.s. spustila do prevádzky projekt Elektronického účtu poistenca (EÚP), prostredníctvom ktorého pokračuje v elektronizácii svojich služieb a v proaktívnej obojstrannej forme komunikácie s občanmi. Nový EÚP poistencovi uľahčuje riešenie jeho životných situácií. Vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Nový EÚP je dizajnovo prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší, klient sa v ňom dokáže veľmi rýchlo, intuitívne orientovať a overiť si informácie zo svojho sociálneho poistenia.


Be Joined

Sociálne siete postavené na privátnej komunikačnej platforme.

F4S vytvára a prevádzkuje privátne sociálne siete pre uzavreté okruhy účastníkov ako alternatívu resp. doplnok k bežným webovým stránkam firiem alebo organizácií. Sú aj vhodnou náhradou firemných intranetov, uľahčujú vnútrofiremnú komunikáciu aj prístup k materiálom. Umožňujú komunikáciu prostredníctvom chatu, hlasu, videochatu, konferencie, umožňujú zverejňovanie rôzneho typu obsahu od jednoduchých článkov po live streamy, organizovať udalosti. Jednotlivé publikované materiály môžu byť označené štítkami pre ľahšie vyhľadávanie resp. individuálne nastavenie zobrazenia podľa záujmu účastníka. K materiálom je umožnená diskusia, označenie páči a podobne. V aplikácii je možné organizovať firemné udalosti, pozývať na ne účastníkov, prihlasovať sa na ne, vytvárať kalendárové záznamy s možnosťou ich exportu ICS súbormi napr. do MS Outlooku. Umožňuje vytváranie skupín pre tímy a špecializácie alebo ľubovoľné neformálne združenia. Služba je poskytovaná ako SaaS alebo aj s možnosťou inštalácie u klienta, ak disponuje primeranou kapacitou pripojenia a infraštruktúry. Konfigurovateľný systém ankiet môže slúžiť interným školeniam a testom, alebo prieskumom.


Moderná správa firemných dokumentov

Spoľahlivá, efektívna a bezpečná práca s dokumentami v rámci podniku.

Požiadavky modernej doby prinášajú nové výzvy aj príležitosti do všetkých oblastí. Nie len v efektívnosti vykonávaných činností, ale aj v spoľahlivosti a bezpečnosti v súčasnom prepojenom svete. V neposlednom rade je to aj snaha znižovania uhlíkovej stopy, ktorú naša činnosť zanecháva. To sa dotýka aj takých oblastí ako je správa firemných dokumentov známa pod skratkou DMS. Z týchto princípov vychádza aj náš prístup k tvorbe dms4cloud systémov.

Čítajte viac  

Informačný systém na mieru dokonale vyhovie vašim potrebám!

Poskytneme Vám všetko, čo potrebujete.

Naše riešenia

Našou spoločnosťou vyvinuté informačné systémy, úspešne nasadené a prevádzkované u klientov.

Finančný sektor

Pre našich klientov sme vyvinuli a implementovali komplexné informačné systémy a špecializované sub systémy pokrývajúce širokú škálu činností a požiadaviek firiem pôsobiacich na finančnom a kapitálovom trhu. Medzi našich klientov patria banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovia investičných fondov a finančný sprostredkovatelia.

Systém obchodníka s cennými papiermi

Komplexné riešenie pre obchodníka s cennými papiermi alebo banku. Zabezpečuje všetky činnosti spojené s vykonávaním vlastných aj klientských obchodov, a to od prijatia pokynu, cez jeho spracovanie a realizáciu, až po zaúčtovanie transakcií v informačnom systéme a vyrovnanie obchodu.

Čítajte viac  

Systém finančného makléra

Centrálny informačný systém pre maklérske firmy, poskytujúce sprostredkovanie finančných produktov, odborné poradenstvo a súvisiace služby. Predstavuje implementáciu najlepších zásad a postupov v oblastiach finančného sprostredkovania a poradenstva.

Čítajte viac  

Systém správcovskej spoločnosti

Efektívne a dostupné riešenie na administráciu podielových fondov pre správcovské spoločnosti podnikajúce v súlade s direktívou UCITS IV. Poskytuje všetky funkcie potrebné pre zabezpečenie činnosti správcovskej spoločnosti pri správe fondov, evidencii investorov, zúčtovaní obchodov až po dátové exporty do ďalších systémov.

Čítajte viac  

Systém pre riadenie životného cyklu poistenia

Systém pre integráciu core systémov poisťovne. Sprístupňuje užívateľom údaje prostredníctvom jednotného rozhrania. Umožňuje automatizáciu a zefektívňuje činnost v rámci poisťovne

Čítajte viac  

Systém administrácie interných fondov

Riešenie pre automatizáciu správy interných fondov investičného životného poistenia vytváraných životnou poisťovňou pre potreby takzvaných unit linked produktov. Automatizuje činnosti a procesy spojené s administráciou investičných "unit linked" schém, ako sú podielové fondy, jednotkové trusty alebo fondy investičného životného poistenia.

Čítajte viac  

Provízny systém

Komplexný systém pre výpočet, správu a výplatu provízií obchodných agentov. Systém môže pracovať samostatne alebo plne integrovaný do informačnej infraštruktúry klienta. Jeho funkcionalita zabezpečuje presný a bezpečný výpočet provízií podľa komplexných pravidiel a to pre rozsiahle niekoľko úrovňové siete.

Systém platobnej agentúry

Kompletné riešenie systému platieb prostredníctvom mobilných zariadení. Systém umožňuje budovanie nákupného a predajného systému novej generácie. Využíva smartfóny pre platby za tovary a služby a to aj v oblastiach kde v súčasnosti dominujú platby v hotovosti. Systém pokrýva celý proces od okamihu predaja až po vyrovnanie na účtoch klienta a predajcu.

Čítajte viac  

Podniková sféra a verejný sektor

Naše riešenia vyvinuté pre oblasť verejnej správy a podniky sa vyznačujú rozsiahlosťou a komplexnosťou pokrytia požiadaviek klientov. Nami vyvinuté systémy a subsystémy umožňujú softvérovú automatizáciu firemných procesov , zabezpečujú potreby rýchlej, presnej a bezpečnej komunikácie s partnermi a klientami a spoľahlivé a bezpečné prijímanie, spracovanie a vydávanie veľkého množstva údajov a dokumentov.

Portál elektronickej komunikácie

Riešenie od našej spoločnosti predstavuje komplexný informačný systém slúžiaci podnikom a inštitúciám na rýchlu a presnú komunikáciu s rozsiahlou sieťou partnerov, klientov a zamestnancov prostredníctvom internetu a WEB. Náš systém našiel uplatnenie v inštitúciách a podnikoch, ktoré prijímajú a vydávajú veľké množstvo údajov či dokumentov, s dôrazom na vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť.

Čítajte viac  

Procesné riadenie

Informačný systém zameraný na softvérovú automatizáciu procesného riadenia v rámci podniku. Je výsledkom dlhoročného vývoja, znalostí a skúseností jeho tvorcov s implementáciou procesného riadenia.

Čítajte viac  

Riadenie dokumentov

Systém pre procesné riadenie obehu dokumentov v organizácii akéhokoľvek zamerania, veľkosti či organizačnej zložitosti.

Čítajte viac  

Správa firemnej tlače

Systém pre zabezpečenie rýchlej, presnej a nenákladnej administrácie firemnej tlače. Zabezpečuje efektívnu správu a generovanie tlačených dokumentov pre masovú tlač a komunikáciu s klientami.

Čítajte viac  

Big Data

Zaoberáme sa tvorbou dátových skladov na báze technológií Big Data. Používame rôzne open source aj komerčné riešenia. Dokážeme spracovať kompletný projekt. Ten pozostáva z viacerých krokov a závisí individuálne od každého klienta.

Komplexné služby pre Big Data

Nami spracovaný projekt zahŕňa nasledovné kroky:

 • Návrh HW infraštruktúry
 • Výber vhodných nástrojov (Hadoop, HBase, RDBMS, NoSQL, ElasticSearch, Spark,...)
 • Zber údajov (Napojenie na zbernice, databázy, filesystémy, rôzne CMS úložiska, ...)
 • Analýza (štatistické spracovanie, korelačná analýza, neurónové siete, ...)
 • Vizualizácia - prezentácia výsledkov pomocou rôznych grafov a prehľadov


Jednotlivé kroky je možné vykonať jednorázovo alebo nastaviť systém tak aby pravidelne vykonával tieto kroky automaticky pokiaľ možno inkrementálne bez zbytočnej záťaže na ostatnú infraštruktúru.

Prečo vybrať nás?

Rozumieme vašim potrebám.

Už viac ako 13 rokov náš vysoko kvalifikovaný tím vytvára spoľahlivé informačné systémy pre našich klientov. Nielen že využívame pre klientov tie najmodernejšie technológie vo svete IT ale zároveň dobre rozumieme ich potrebám.

Nationale-Nederlanden
Sociálna poisťovňa
ČSOB
client_3
EIC
 • Boli (sú) poskytované služby v súlade so zmluvou?100%
 • Zodpovedá kvalita poskytnutých služieb očakávaniam klienta?100%
 • Vyhovuje kvalita komunikácie s členmi prevádzkového tímu F4S nárokom klienta?100%
 • Vznik chybových hlásení z dvôvodu na strane dodávatela.4%


Podporte svoj rast informačným systémom podľa Vašich potrieb.

Vieme ako na to.

Stačí nás kontaktovať